≡ Menu

- schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater
- voorkomen van blauwalg uitbraken
- verhuur met onderhoud, dus flexibel en snel inzetbaar
- uniek en zeer efficiënt oppervlaktewater in stedelijke gebieden zuiveren
- bevatten natuurlijke adsorbends
- een goed alternatief op natuurlijke oevers in de stad
- water uit uw woonwijk actief door het moerasplantenfilter gepompt
- het water schoon zonder grote en kostbare infrastructurele projecten
- gereedschap voor de Kaderrichtlijn Water.